Fundacja Lafarge WSPÓLNIE

Od 2016 roku pomagamy społecznościom lokalnym zmieniać swoje otoczenie

Wspieramy inicjatywy mieszkańców i prowadzimy autorskie działania na rzecz zmiany otoczenia społecznego, kulturalnego i przestrzennego

Nasza misja

Wspieramy społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. Pomagamy im rozwijać potencjał społeczny poprzez inspirowanie do działania i wspieranie inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia. 

 

W jaki sposób działamy?

  • Realizujemy długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych.

  • Udzielamy wsparcia merytorycznego i finansowego w ramach programów grantowych dla mieszkańców i pracowników Lafarge.

  • Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

     

Działajmy wspólnie!

Zobacz, w jaki sposób możesz skorzystać z naszej pomocy w zmienianiu swojego otoczenia na lepsze

Jestem przedstawicielem społeczności lokalnej

Zapoznaj się z programem grantów na działania lokalne "Wspólnie dla regionu".

Jestem pracownikiem Lafarge

Zobacz możliwości wsparcia inicjatyw wolontariatu pracowniczego w programie "Ludzie Lafarge".

Jestem nauczycielem, dyrektorem lub rodzicem

Poznaj nasz ekologiczny program edukacyjny “Zielone Laboratorium Lafrage”.

Możemy działać dzięki współpracy z innymi

O fundatorze

Lafarge w Polsce zajmuje się produkcją innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Podstawą do ich tworzenia jest produkcja cementu, kruszyw i betonu - podstawowych surowców do produkcji materiałów budowlanych. Prowadząc naszą działalność, realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju zdefiniowaną w czterech filarach: klimat, gospodarka obiegu zamkniętego, woda i przyroda oraz ludzie i społeczności. Łączymy działalność przemysłową z szacunkiem dla pracowników, naszych sąsiadów i środowiska naturalnego.

Efekty naszej pracy

w latach 2017–2018

320

wolontariuszy

78126

beneficjentów

62

projekty

50

partnerów fundacji