Fundacja Lafarge WSPÓLNIE

Od 2016 roku pomagamy społecznościom lokalnym zmieniać swoje otoczenie

Wspieramy inicjatywy mieszkańców i prowadzimy autorskie działania na rzecz zmiany otoczenia społecznego, kulturalnego i przestrzennego

Nasza misja

Wspieramy społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. Pomagamy im rozwijać potencjał społeczny poprzez inspirowanie do działania i wspieranie inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia. 

 

W jaki sposób działamy?

  • Realizujemy długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych.

  • Udzielamy wsparcia merytorycznego i finansowego w ramach programów grantowych dla mieszkańców i pracowników Lafarge.

  • Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

     

Działajmy wspólnie!

Zobacz, w jaki sposób możesz skorzystać z naszej pomocy w zmienianiu swojego otoczenia na lepsze

Jestem przedstawicielem społeczności lokalnej

Zapoznaj się z programem grantów na działania lokalne "Wspólnie dla regionu".

Jestem pracownikiem Lafarge

Zobacz możliwości wsparcia inicjatyw wolontariatu pracowniczego w programie "Ludzie Lafarge".

Możemy działać dzięki współpracy z innymi

O fundatorze

Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, wdrażający nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania dla budownictwa. Lafarge realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, łącząc działalność produkcyjną z szacunkiem dla środowiska naturalnego, pracowników oraz lokalnych społeczności.

Partnerzy i przyjaciele

Od powstania Fundacji współpracowaliśmy z wieloma instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w poprawę otoczenia przestrzennego i społecznego, m.in. Ambasadą Francji, SARP, Fundacją Integracja, Architektour czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Efekty naszej pracy

w latach 2017–2018

320

wolontariuszy

78126

beneficjentów

62

projekty

50

partnerów fundacji