Fundacja Lafarge WSPÓLNIE

Ruszyła 6. edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego LafargeHolcim Awards

  • Jego organizatorem jest LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction.
  • Fundacja Lafarge WSPÓLNIE jest koordynatorem konkursu w Polsce.
  • Konkurs odbywa się co 3 lata, a pula nagród w każdej edycji wynosi 2 miliony dolarów.
  • Projekty można zgłaszać do 25 lutego 2020 na stronie https://application.lafargeholcim-awards.org.

Jakie są kategorie konkursowe?

Konkurs jest otwarty zarówno dla młodych talentów, jak i profesjonalistów

Główna Kategoria konkursu

Kategoria adresowana do architektów, planistów, urbanistów, inżynierów, developerów, przedsiębiorców i firm budowlanych. Jej celem jest wyróżnienie prac, które odpowiadają na istotne środowiskowe, społeczno-ekonomiczne, technologiczne i kulturowe problemy we współczesnym budownictwie. Składane prace powinny się charakteryzować zaawansowaną fazą projektowania i realistycznym prawdopodobieństwem wykonania.

Kategoria "Nowe pokolenie"

Kategoria  skierowana do studentów i absolwentów (do 30 roku życia), którzy mogą zgłaszać twórcze projekty i idee bez względu na kryterium prawdopodobieństwa wdrożenia. W tej kategorii poszukiwane są nowatorskie i wizjonerskie rozwiązania.

Prace budowlane projektów (w obu kategoriach) nie powinny się rozpocząć przed 1 stycznia 2019 r.

Jakie projekty można zgłaszać w konkursie?

Czekamy na projekty z dziedziny architektury, budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej, krajobrazu, urbanistyki i infrastruktury, materiałów, produktów i technologii budowlanych, które adresują kluczowe zagadnienia zrównoważonego budownictwa.

Postęp

Innowacja i możliwość przenoszenia

Ludzie

Standardy etyczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Planeta

Wpływ na zasoby i środowisko

Dobrobyt

Opłacalność i kompatybilność gospodarcza

Miejsce

Walory estetyczne i kontekst

Ocena projektów i nagrody w konkursie

Jury konkursowe

Jury konkursowe składa się z niezależnych, renomowanych przedstawicieli nauki, biznesu i społeczeństwa. Będzie dokonywać oceny projektów pod kątem spełnienia pięciu kluczowych kryteriów dla zrównoważonego budownictwa.

Więcej informacji o jury można znaleźć na stronie: https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle/Juries#europe.

Etapy konkursowe

Pierwszy etap konkursu odbywa się na poziomie pięciu regionów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka, Azja i Pacyfik. Projekty konkurują w regionie, w którym zostaną zrealizowane, niezależnie od miejsca pochodzenia autora.

Druga część konkursu to etap globalny, w którym jury wyłoni zwycięzcę spośród 15 finalistów regionalnych.

Pula nagród wynosi 2 mln USD w całym cyklu konkursowym regionalnym i globalnym.

Ekospołeczność

Projekt Małgorzaty Mader, który zdobył pierwszą nagrodą w 5. edycji konkursu w kategorii "Nowe pokolenie"

 

Nowoczesny azyl

Projekt Jakuba Grabowskiego - zdobywcy drugiej nagrody w kategorii "Nowe pokolenie" w 5. edycji LafargeHolcim Awards

 

Sukcesy Polaków w poprzednich latach

W 5. edycji konkursu LafargeHolcim Awards projekty „Ekospołeczność” oraz „Nowoczesny azyl” uzyskały odpowiednio pierwszą i drugą nagrodę w kategorii Next Generation. Prace Małgorzaty Mader i Jakuba Grabowskiego wybrano spośród 792 zgłoszonych projektów z całej Europy.

– Korzyści płynące ze zwycięstwa w LafargeHolcim Awards nie kończą się wraz z odbiorem nagrody. Konkurs jako jeden z niewielu tego typu wydarzeń, daje szansę udziału w świecie nowoczesnej świadomej architektury na lata. Zwycięzcy stają się częścią wydarzeń architektonicznych w globalnej skali: Laboratoriów i Forów łączących światowej sławy specjalistów wdrażających politykę zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Polscy architekci powinni tego doświadczać, by inspirować siebie i innych, w obliczu zmian klimatycznych i konieczności wdrażania technologii o mniej inwazyjnym wpływie na środowisko – mówi Małgorzata Mader, zwyciężczyni kategorii Next Generation 5. edycji LH Awards.

– Otrzymanie nagrody w konkursie było dla mnie potwierdzeniem obranej drogi, ogromnym impulsem do rozwijania koncepcji eksperymentalnego ratowania zrujnowanych zabytków. Była to również motywacja do jeszcze większej refleksji nad żywą strukturą znajdującą się wewnątrz tych obiektów – strukturą emocji, relacji pomiędzy użytkownikami. – tłumaczy Jakub Grabowski, zdobywca II miejsca w kategorii Next Generation 5. edycji LH Awards.

Podsumowanie poprzedniej edycji konkursu LafargeHolcim Awards znajdziesz na: https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/5th-cycle.