Fundacja Lafarge WSPÓLNIE

Inspirujemy


Inspirujemy oraz angażujemy krajowe i lokalne władze, organizacje i mieszkańców do podejmowania działań, które przyniosą nie tylko szybkie efekty, ale przede wszystkim przełożą się na zintegrowane działania i inwestycje, które zapewnią udoskonaloną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców.

Kreujemy możliwości i pomagamy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań poprzez:

  • budowanie pomostów i wymianę wiedzy między starszym i młodym pokoleniem,
  • współpracę między różnymi środowiskami takimi jak uczelnie architektoniczne, techniczne, ekonomiczne,
  • budowanie platformy dialogu i mobilizowanie do wymiany najlepszych praktyk pomiędzy społecznościami lokalnymi.

Edukujemy


Każdy człowiek dysponuje ogromnym potencjałem. Jako Fundacja chcemy odkrywać potencjał poszczególnych jednostek, mieszkańców, aby pozytywnie wpływali na swoje otoczenie, rozszerzali horyzonty i działania.

Tworząc programy budujące świadomość kreowania miejsc przyjaznych mieszkańcom, chcemy angażować lokalne społeczności w działania, które wprowadzą pozytywne zmiany w ich otoczeniu.

Kształcimy osoby od najmłodszego do najstarszego pokolenia w zakresie budowy miejsc, w których będą czuli się szczęśliwi i które będą kreować perspektywy dla przyszłych pokoleń.

Zmieniamy otoczenie


Jako Fundacja chcemy świadomie kształtować nasze otoczenie oraz brać aktywny udział w tworzeniu przestrzeni środowiska, które będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców miast i miasteczek.

Chcemy budować świadomość, że każdy wybór, którego dokonujemy dzisiaj, ma wpływ na przyszłe pokolenia, jak również na kształt i charakter miejsc, w których żyjemy.

Jesteśmy optymistami i wierzymy, że ludzie w różnym wieku, o różnych umiejętnościach i pochodzeniu społecznym mogą nie tylko mieć dostęp do miejsca i korzystać z niego, ale również pełnią kluczową rolę w jego kreowaniu i utrzymaniu.