Fundacja Lafarge WSPÓLNIE

Masz głowę pełną pomysłów i chęć, by aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia?

Podziel się z nami swoim pomysłem i zdobądź środki na jego realizację.

Druga edycja programu Wspólnie dla Regionu startuje w pierwszym kwartale 2020 roku.

Zrób coś dobrego dla swojej społeczności!

Zgłoś swój pomysł na działania na rzecz lokalnej społeczności, a my pomożemy Ci go sfinansować. 

Wramach programu grantowego „Wspólnie dla regionu” dofinansujemy zwycięskie projekty kwotą od 3000 do 15000 zł!

 

Jakie inicjatywy mogą być sfinansowane?

  • Dotyczące estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni wspólnej.

  • Z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia.
  • Z obszaru ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzające wiedzę w tym zakresie.

Relacja z gali konkursu "Wspólnie dla regionu"

Pod koniec maja odbyła się gala konkursu ""Wspólnie dla Regionu"". Na to wyjątkowe wydarzenie przyjechali do Warszawy przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji szkół z całej Polski. Autorzy najlepszych projektów otrzymali granty w wysokości od 3 000 do 15 000 PLN. Jakie były ich reakcje? Zobaczcie sami! Zapraszamy Was na relację video z gali!

Lista laureatów w 2019 roku

 

Wnioskodawca

Projekt

1 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie Zielona szkoła - zielona klasa
2 Stowarzyszenie Dobroczyńcy Legnickie Pole Bazaltowy zakątek dobrej energii
3 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach Odnowa korytarza łączącego placówki opiekuńczo wychowawcze
4 Społeczna Telewizja internetowa Zdrojowa TV Krzeszowice W zdrowych miejscach biją źródła
5 Sołectwo Kowala  Mini Park przy Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie Zdrowe jedzenie - zdrowy człowiek
7 Stowarzyszenie Ekologiczne Barcin Odkryć walory użytku ekologicznego w Barcinie i wyeksponować znaczenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej
8 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zabierzowie Chodź z nami poznawać świat
9 Stowarzyszenie "Gmina z Pomysłem" Wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców sołectwa Stepień
10 Sołectwo Brzeziny Adaptacja pozostałości budynku gospodarczego na altanę integracyjną dla mieszkańców Brzezin
11 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej / Oddział Biały Bór "Piasek pod stopami" - miejsce aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
12 Gmina Lipnica Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wyposażenie w elementy małej architektury
13 Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie Sala wspólnych spotkań
14 Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic "Idziemy w Przyszłość" Mieronicka strefa relaksu