Fundacja Wspólnie – LafargeHolcim

Rozpoczęliśmy międzynarodowy konkurs promujący zrównoważone budownictwo.

Miejsce: konkurs o zasięgu międzynarodowym
Status: w trakcie realizacji
Start konkursu: 4 lipca 2016
Zakończenie rejestracji: 21 marca 2017
Organizator: LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction

 

Kontekst:

Ruszyła piąta edycja najbardziej prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego LafargeHolcim Awards, którego jesteśmy koordynatorem w Polsce.

Celem konkursu jest promowanie projektów architektonicznych, które podejmują bardzo ważne wyzwania naszych czasów, takie jak wzrost urbanizacji oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Poszukiwane są projekty dążące do doskonałości – wychodzące poza ramy równoważenia aspektów środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz wzrostu gospodarczego. Projekty te powinny mieć możliwość przeniesienia w inne miejsce oraz charakteryzować się zrównoważonym podejściem do budownictwa w każdym etapie życia projektu.
Konkurs odbywa się co 3 lata a pula nagród w każdej edycji wynosi 2 miliony dolarów.

 

Jakie kategorie konkursowe?

Konkurs składa się z dwóch kategorii konkursowych:

Główna Kategoria konkursu jest adresowana do architektów, planistów, urbanistów, inżynierów, developerów, przedsiębiorców i firm budowlanych, a jej celem jest wyróżnienie prac, które odpowiadają na istotne środowiskowe, społeczno-ekonomiczne, technologiczne i kulturowe problemy we współczesnym budownictwie. Składane prace powinny się charakteryzować zaawansowaną fazą projektowania i realistycznym prawdopodobieństwem wykonania.

Kategoria „Nowe pokolenie” jest skierowana do studentów i absolwentów (do 30 roku życia), którzy mogą zgłaszać twórcze projekty i idee bez względu na kryterium prawdopodobieństwa wdrożenia. W tej kategorii poszukiwane są nowatorskie i wizjonerskie rozwiązania.

Prace budowlane projektów (w obu kategoriach) nie powinny się rozpocząć przed 4 lipca 2016 r.

 

Jakie projekty można zgłaszać w konkursie?

Konkurs jest otwarty dla projektów w dziedzinie: architektury, budownictwa i inżynierii lądowej i wodnej, krajobrazu, urbanistyki i infrastruktury, materiałów, produktów i technologii budowlanych, które adresują pięć kluczowych zagadnień zrównoważonego budownictwa:

 • POSTĘP: Innowacja i powtarzalność
 • LUDZIE: Standardy etyczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu
 • PLANETA: Wpływ na zasoby i środowisko
 • DOBROBYT: Możliwość realizacji i uniwersalność
 • MIEJSCE:  Walory estetyczne i kontekst

 

Jak wygląda ocena projektów?

Jury konkursowe składa się z niezależnych, renomowanych przedstawicieli nauki, biznesu i społeczeństwa. Będzie dokonywać oceny projektów pod kątem spełnienia pięciu kluczowych kryteriów dla zrównoważonego budownictwa. Pierwszy etap konkursu odbywa się na poziomie pięciu regionów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka, Azja i Pacyfik. Projekty konkurują w regionie, w którym zostaną zrealizowane, niezależnie od miejsca pochodzenia autora.
Druga część konkursu to etap globalny, w którym jury wyłoni zwycięzcę spośród 15 finalistów regionalnych.
Więcej informacji o jury: www.lafargeholcim-awards.org/juries

 

Jak zgłosić projekt w konkursie?

Zgłoszenia w języku angielskim należy nadesłać za pośrednictwem strony internetowej – https://application.lafargeholcim-awards.org/
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 21 marca 2017 do godz. 14:00.

 

Kluczowe wymagania projektu:

 • Autor i dane kontaktowe wszystkich członków zespołu
 • Dane techniczne: lokalizacja, wymiary, materiały, koszty i inne kluczowe dane
 • Podsumowanie projektu: kontekst i koncepcja projektu (tekst do 800 znaków)
 • Opis uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w koncepcji: odpowiedź na kluczowe zagadnienia dla zrównoważonego budownictwa (3 wypowiedzi do 800 znaków)
 • 5-10 rysunków, wizualizacji, zdjęć projektu (wysokiej rozdzielczości plików graficznych z podpisami)
 • Zdjęcie autora / zespołu (wysokiej rozdzielczości zdjęcie z podpisem) oraz prawami do wykorzystania wizerunku.

 

Jakie nagrody w konkursie?

Pula nagród wynosi 2 mln USD w całym cyklu konkursowym regionalnym i globalnym.

 

Konkurs w regionie

Projekty są oceniane i nagradzane w zależności od ich lokalizacji w pięciu obszarach geograficznych: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód Afryka i Azja i Pacyfik. Nagrody pieniężne w każdym z pięciu konkursów regionalnych wyniosą 330.000 USD, w tym 70.000 USD stanowią nagrody w kategorii “Nowe pokolenie”.

Nagroda Główna, Wyróżnienie i nagroda Nowe pokolenie zostaną przekazane podczas gali finałowych, które odbędą się poszczególnych regionach w okresie od września do listopada 2017 roku.

 

Konkurs globalny

Pula nagród globalnego konkursu LafargeHolcim Awards wynosi 350.000 USD. Nagrody zostaną przyznane w 2018 roku.
Zwycięzcy będą wybrani spośród grona finalistów w konkursach regionalnych w 2017 roku.

Podsumowanie poprzedniej edycji konkursu LafargeHolcim Awards znajdziesz na: http://src.lafargeholcim-foundation.org/flip/A15/A15Book/HTML/index.html#170