Fundacja Wspólnie – LafargeHolcim

KOMU POMAGAMY:

 • Społeczności lokalne reprezentowane przez grupy formalne i nieformalne,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje publiczne (oświatowe, edukacyjne i kulturalne),
 • Instytucje samorządowe.

KRYTERIA OCENY:

Warunek konieczny:  zgodność celu projektu ze strategią i obszarami działania fundacji

 • Pozytywna zmiana w przestrzeni publicznej jako rezultat projektu – 30%
 • Lokalizacja – bliska odległość od zakładów LafargeHolcim – 30%
 • Zaangażowanie partnerów w realizację projektu (wspólne działanie mieszkańców, samorządu, NGOs) – 20%
 • Długoterminowy wpływ (rozwijanie kompetencji wśród lokalnych społeczności) – 10%
 • Innowacyjny charakter projektu – 10%

Jak uzyskać wsparcie

Finansowanie

Co finansujemy?

 • Projekty zgodne ze strategicznymi celami naszego działania,
 • Pomysły i projekty, które przynoszą odbiorcom programów i grantów trwałą zmianę społeczną, angażują społeczności lokalne, pomagają w rozwijaniu ich potencjału i kompetencji oraz tworzą przyjazną przestrzeń dla mieszkańców (patrz kryteria oceny).

 

 

Czego nie finansujemy?

 • Zadań o charakterze sponsoringowym, inicjatyw z dziedziny sportu, imprez rozrywkowych i towarzyskich, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Projektów, które nie spełniają formalnych kryteriów ustalonych przez Fundację.

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia jako osoba indywidualna lub jako organizacja (w obszarze, który nie należy do obszaru działania naszej Fundacji) w realizacji Państwa potrzeby lub projektu, proponujemy skontaktować się z wybraną organizacją spośród bazy zamieszczonej w niniejszym linku: http://bazy.ngo.pl/ 

28

projekty

130K

beneficjentów

8779

m2 zmienionej przestrzeni

36

partnerów fundacji

179

wolontariuszy

Zobacz nasze projekty

ZOBACZ PROJEKT

Warsztaty dla dzieci

Celem programu edukacyjno-projektowego było więc stworzenie pierwszych podstaw do późniejszego rozpoczęcia budowy przyjaznej i użytecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży.

ZOBACZ PROJEKT

Lider Dostępności

Poprzez wsparcie tej inicjatywy chcemy zwrócić uwagę na problem barier architektonicznych występujących w naszym najbliższym otoczeniu.

Kontakt

Biuro: Al Jerozolimskie 142 B 02-235 Warszawa 

Telefon: +48 22 324 67 77

E-mail: info@fundacjawspolnie.pl

Podziel się pomysłem


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych


W KILKU SŁOWACH