Fundacja Wspólnie – LafargeHolcim

Jak pracujemy

Czym jest dla nas wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy oznacza dla nas angażowanie pracowników oraz ich rodzin, przyjaciół i znajomych w działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnych takich jak stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, domy dziecka czy inne jednostki.

Poprzez nasze akcje wolontariackie dążymy do tworzenia lepszych warunków życia dla społeczności lokalnych.

Wierzymy, że każdy z nas ma wpływ na swoje otoczenie i może sprawiać, by stawało się lepsze.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Dla przyjemności, jaką daje pomaganie innym 
W każdym miejscu jest wielu ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem oraz pozytywną energią. Dzięki pomocy innym możemy poznawać nowe wartości, stać się lepszymi ludźmi i nauczyć się zupełnie inaczej patrzeć na świat.

Dla własnego rozwoju
Wolontariat uczy nie tylko współpracy z ludźmi, ale także wyjścia ze swojej strefy komfortu oraz odkrywania nowych zdolności i talentów. Poszerza nasze horyzonty, uczy wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

Dla dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą
Największym wynagrodzeniem za wolontariat jest ogrom satysfakcji z wartościowego wykorzystania swoich zasobów do rozwijania innych.

Dla zbudowania relacji z innymi ludźmi
Wolontariat stwarza możliwość poznania swoich współpracowników w sytuacjach pozazawodowych, ale też spotkania ciekawych osób z zupełnie innych branży i organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz budować z nami lepszy świat? Dołącz do grona wolontariuszy!captcha